Grovsoprummen – Följ reglerna!

För våra  grovsoprum gäller, sedan tio år tillbaka, följande reglerna:

1. sortera enligt de instruktioner som finns anslagna och

2. överfyll inte kärlen, de ska gå att rulla ut för tömning

3. ställ inga saker på golvet, se punkt 2.

Om vi inte följer reglerna riskerar vi att grovsoprummen inte töms, samtidigt som våra kostnader ökar.

Jan Lindelöf/styrelsen