Installation för byte av bredband

Inom kort kommer information från föreningens nya bredbandsoperatör Ownit i era brevlådor.

För att det nya bredbandet ska fungera behöver utrustning i lägenheten bytas ut och ni behöver ge tillträde till era IT-skåp inne i lägenheten. Bolaget som byter ut utrustningen heter TMK Kommunikation.

Arbetet med byte av utrustning kommer pågå mellan den 22 november och den 1 december 2021. Exakt vilken dag TMK behöver tillträde till varje lägenhet kommer framgå av den lapp som ni får i brevlådan. På lappen finns även kontaktuppgifter till TMK och Ownit ifall ni skulle ha ytterligare frågor.

I föreningen finns två nyckelinkast, som vi använder för att ge fastighetsskötare och entreprenörer tillgång till våra lägenheter när vi inte är hemma:

 1) Utanför Bytesrummet i 17/19 (tillgängligt för boende i andra portar mellan 7 – 10 och 17 – 20)

 2) Lehusgården dit samtliga fortfarande kommer ha tillgång via grinden från allén.

Det nya bredbandet kommer börja fungera från den 2 december 2021.

 

/Anna Rogalska Hedlund/styrelsen