Värmeåtervinning pågår … och pågår … och pågår …

Sedan några veckor tillbaka är anläggningen för värmeåtervinning ur ventilationsluften i 77 lägenheter på adresserna 21 till 27 i drift.

Anläggningen är uppbyggd kring ett rörsystem, se fotot, med en cirkulerande vätska, fyra nya fläktaggregat och en värmepump, placerad i 27:ans undercentral. Värmepumpen är ansluten till värmesystemet på Brinckansidan och fjärrvärmecentralen. Anläggningen är givetvis försedd med ett elektroniskt övervakningssystem.

Ventilationsluften i våra lägenheter, som byts 12 gånger om dygnet, passerar genom fläktaggregaten där vätskan i rörsystemet värms. Värmen i den cirkulerande vätskan tillvaratas i värmepumpen … samma teknik som bl.a används i kylskåp och frysar. Den återvunna värmen används sedan för uppvärmning … av samtliga 188 lägenheter på Brinckansidan.

Vi har nu, med hjälp av vår konsult, påbörjat en förstudie för att undersöka ekonomin i att installera värmeåtervinning även på Lehussidan … med 148 lägenheter …. men redan nu kan vi se en rejäl energibesparing på runt 40 procent … uppföljning, av såväl driften som energibesparingen pågår, så vi återkommer.

Jan Lindelöf/styrelsen