Ny fastighetsförsäkring … och trygghetsförsäkring!

 

Från och med 1 november har vi vår fastighetsförsäkring i Folksam. I försäkringen ingår ett kollektivt bostadsrättstillägg, som komplement till din hemförsäkring, och en skadedjursförsäkring hos Anticimex.

Till det har föreningen tecknat en Trygghetsförsäkring hos Anticimex gällande fuktskador. När din lägenhet är besiktigad/godkänd eliminerar försäkringen din självrisk om du fått ersättning via bostadsrättstillägget.

Besiktningarna kommer att genomföras under februari och mars, efter en test i 27 och 28 nu i december – så håll ögonen öppna för information i brevinkast och på hemsida.

Innan besiktningsteknikerna dyker upp – se till att din diskmaskin står på ett plastunderlag. Om du lagt in trägolv i köket måste trägolvet vara indraget under diskmaskin, kyl och frys – och då måste även kyl och frys stå på ett plastunderlag. Läckande diskmaskiner är en mycket vanlig skadeorsak.

Plocka också fram intygen du fått från din entreprenör när du renoverat ditt badrum … om du nu gjort det. Har du plastgolvet kvar, kontrollera plastmattans anslutning till golvbrunnen … otätheter vid golvbrunnen, och skarvar, står för en stor del av alla skador i badrum.

Även fortsättningsvis anmäler du tecken på skador till Borg&Merio.

Jan Lindelöf/styrelsen