Ny ekonomisk förvaltare … fr.om. 1 januari

 

När ni läser detta har ni redan fått ett informationsblad i ert brevinkast … tillsammans med en blankett för att anmäla nytt autogiro.

Ny, eller rättare sagt nygammal, förvaltare är Charlott Jerndahl. Charlott känner oss väl efter att under många år, fram till att NABO kom in i bilden, skött föreningens administration och ekonomi.

Charlotts kontaktuppgifter är:

ekonomi@jerndahl.com

08 12 20 45 45, telefontid: vardagar 8.30 -12.00

Charlott Jerndahl AB, Stockby 121, 742 95 Hargshamn

Jan Lindelöf/styrelsen