Boende i 21/23 och 25/27!

 

Nu på onsdag, den 27 oktober, kommer entréerna från Fatburs Kvarngata att stängas av …. kranbil på plats för att demontera de fallskydd som monterats för genomförandet av värmeåtervinningsprojektet ….

… så använd entréerna från gång- och cykelvägen!

Jan Lindelöf/styrelsen

PS Installationsarbetena är avslutade och anläggningen är i drift sedan en dryg vecka. Nu återstår mindre justeringar … men redan nu kan vi konstatera en rejäl energibesparing! Bra för föreningens ekonomi … och klimatet.