Återkommande störning!

 

Nu finns det en paragraf i stadgarna som förbjuder oss boende att störa våra grannar, 16 §, men paragrafen innehåller inga exempel på vad som är en störning ….. men vad säger ni om exemplet ”borra i betongväggar på kvällar och helger”? Det är väl en störning som heter duga …. och som har återkommit gång efter annan, år ut och år in …..

Nu finns det en, till stadgarna, kompletterande regel inskriven i renoveringsreglerna …. under rubriken Visa hänsyn!:

• Störande renoveringar såsom borrning, spikande, golvläggning med mera ska undvikas under tider då huset bör vara lugnt, det vill säga efter kl 18.00 på vardagar, innan klockan 10.00 och efter 16.00 på lördagar samt helt på söndagar och övriga helgdagar.

… en enkel, och lättolkad, regel …. så följ den!

Jan Lindelöf/styrelsen