På torsdag, den 16 september ….

 

… mellan klockslagen 9 och 16, kommer varmvattnet på Brinckansidan att vara avstängt … för att möjliggöra arbeten i undercentralen, kopplade till det pågående värmeåtervinningsprojektet på Fatburs Kvarngata 21 – 27.

Jan Lindelöf/styrelsen

PS Projektet beräknas, som vi tidigare meddelat, vara avslutat till i oktober.