Uppdatering om gemensam anslutning till bredband

Efter att stämman har beslutat om gemensam anslutning till bredband har arbetet med detta pågått. Under sommaren informerades om att den gemensamma anslutningen beräknades vara på plats i slutet av september.

På grund av att bland annat installationsarbeten behöver utföras i varje lägenhet (fiberkonverters behöver bytas i varje lägenhet) kommer samtliga medlemmar få fortsätta med sina valda internetoperatörer fram till och med den 1/12 då det för närvarande är planerat att Ownit ska ta över. För närvarande saknas information om när installationerna ska påbörjas men alla medlemmar kommer att aviseras om detta.

På grund av förseningen har OpenUniverse meddelat samtliga tjänsteleverantörer om att inga avtal ska avslutas för den 1/12. Dessvärre har vissa tjänsteleverantörer redan skickat ut information till vissa kunder om att deras avtal har sagts upp. Styrelsen har fått därför ombetts informera och klargöra att OpenUniverse ska fortsätta att leverera bredband fram till den 1/12.