Störningar i värmesystemet – på Brinckansidan!

 

Det har uppstått ett, dolt, läckage i värmesystemet i en markkulvert mellan 25 och 27. Det finns mycket stor risk att läckaget kommer att påverka rumstemperaturen i samtliga lägenheter på Brinckansidan, dvs Fatburs Kvarngata 9 – 27.

Felsökning pågår och åtgärder kommer att genomföras så snabbt som möjligt är ….. så felanmäl varken till Borg&Merio eller Jourmontör.

Utan resultatet från den pågående felsökningen finns ingen möjlighet att säga något om hur omfattande åtgärderna kommer att bli ….. eller när läckaget är åtgärdat och värmesystemet fungerar som det ska …. tyvärr.

Jan Lindelöf/styrelsen

PS Ni i 27:an med förråd i källarkorridoren – kontrollera i vilken omfattning läckaget, eventuellt, har skadat det ni förvarar i förrådet. Lägenhetsförråd omfattas av hemförsäkringen, så kontakta er hemförsäkringsbolag om ni fått något skadat och/eller förstört. När vi lokaliserat läckaget och blir klara med hur det ska åtgärdas kommer ni, om nödvändigt, att bli kontaktade av förvaltaren för tillträde till förrådet. I nödfall finns risk för att lås till förråd klipps för att ge entreprenören tillträde.