Värmeåtervinningsprojektet – utbyte av fläktar 21 – 27

 

Vår entreprenör airCano har nu rensat ventilationskanalerna i 21 – 27, som ni kanske märkt/hört. I nästa steg kommer samtliga ventilationsaggregat att demonteras och ersättas med nya aggregat, med återvinningsbatterier. Även detta arbete kan komma att görs sig hört, korta stunder.

Arbetena påbörjas tisdagen den 25 maj och kommer att vara avslutade om två – tre veckor. 

Under den tiden kommer fläktventilationen att vara helt avstängd och vi, i 21 – 27, kommer att vara hänvisade till den gamla klassiska, välbeprövade, metoden fönstervädring – men vädra kort och intensivt.

Ett gott råd är också att, under den här perioden, undvika alltför mycket stekning ….. för att minimera matoset.

Jan Lindelöf/styrelsen