Värmeåtervinning ur frånluften, i 21 – 27!

 

Efter projektering och upphandling har föreningen nu anlitat företaget AirCano för installation av värme-återvinning i fläktrummen på adresserna 21 – 27.

Projektet innebär, i all korthet, att befintliga fläktar byts ut mot nya fläktar med återvinningsbatterier, som tillvaratar energin i frånluften. Energin förs via ledningar till 27:ans undercentral där en värmepump placeras och förbinds med fjärrvärmecentralen, för produktion av värme och varmvatten. Med andra ord …. vi slutar elda för kråkorna, eller fiskmåsarna om ni så vill ….

Projektet påbörjas i vecka 20 med rensning av ventilationskanaler och i vecka 21 görs håltagningar i fasad för ledningsdragningar.

Med andra ord …. inga större störningar för oss boende under arbetets gång. Det mesta av arbetet sker ju på vindar, tak, trapphus och undercentralen i 27:an.

När det är dags att byta ut ventilationsaggregaten kommer det ske ett avbrott i ventilationen, så då kan det vara lämpligt att fönstervädra ….. och undvika att steka strömming, typ.

Jan Lindelöf/styrelsen​​

 

PS Just det, skälet till projektet ….. lägre energiförbrukning och bättre miljö, är det enkla svaret!