Badkar ut – dusch in?

 

I samband med att man tar bort sitt badkar och övergår till att duscha ökar fuktbelastningen på väggar, golv och tak. Nu är ju kaklet vattentätt, men inte fogarna som leder in vatten mot tätskiktet. Tänk på att våra hus byggdes för trettio år sedan då bad i kar ofta var standard. Dåtidens byggteknik, i kombination med ändrade vanor (och slarv), har lett till att föreningen har haft ett stort antal fuktskador i badrum, med en kraftigt höjd försäkringspremie som följd.

Du som renoverat ditt badrum och följt föreningens renoveringsregler, med krav på att tillämpa gällande branschregler för våtrum, kan känna dig trygg för fuktskador … men du som bor i en lägenhet med originalutförande – plastmatta, målad väv och kakel i duschhörnet – bör ta dig en tankeställare innan du ställer dig under duschen. Tål mitt badrum verkligen dusch?

Här är några kontroller du måste göra:

– plastmattans anslutning till golvbrunnen, som friläggs när du tar bort badkaret. Kontrollera om klämringen, som ska hålla mattan på plats i brunnen, är intakt, om inte – felanmäl!

– knacka också på mattan runt brunnen, låter det bomt har mattan släppt – felanmäl!

– kontrollera plastmattans fogar, hittar du brister – felanmäl!

– knacka lätt på kakelplattorna i duschhörnet, låter det bomt är kakelplattorna på väg att släppa – felanmäl!

Hittar du några brister ….. kontakta Borg&Merio för en våtrumsbesiktning! Observera att vid vårdslöshet gäller inte föreningens fastighetsförsäkring – utan du kommer att få stå för alla kostnader.

Om du planerar att ta bort ditt badkar, men ännu inte kommit ”till skott” – kontakta Borg&Merio så hjälper de dig med bortforsling och en våtrumsbesiktning. Chansa inte! Det kan bli en dyr historia ör dig …. men också för föreningen, även det en kostnad du får vara med att betala!

Jan Lindelöf/styrelsen