Dags att börja återvinna vårt matavfall

Nu kan den som vill börja med matavfallsåtervinning.

Om du är intresserad av att ditt matavfall ska återvinnas så kan du hämta material i något av grovsoprummen vid Fatburs kvarngata 18 eller 26
Du behöver:
1. en behållare,
2. monteringsskruvar,
3. särskilda soppåsar,
4. en informationsbroschyr och
5. en skrapa till diskhon.
Läs instruktionerna noga!
Kärlen för matavfallsåtervinning står i grovsoprummen och töms två gånger i veckan, på onsdagar och fredagar.
Vi har valt att använda oss av den matavfallsåtervinning som Stockholm vatten och avfall erbjuder där matavfallet omvandlas till biogas som så småningom används som bränsle i vår kollektivtrafik.
Mer information finns på Stockholm vatten och avfalls hemsida