Ett förbud försvinner … och ett tillkommer!

Under drygt tio år har det, av miljö- och kostnadsskäl, funnits ett förbud mot att lämna burkar med färg och flaskor med lösningsmedel i grovsoprummen – ett förbud som Någon och Några har givit fullständigt f@n i, och på så sätt dragit på föreningen onödiga kostnader. Exempel: fotot som togs för några dagar sen.

Vad Någon då inte visste var att det sedan i torsdag inte längre går att bryta mot förbudet.

Vi har insett att Någon och Några aldrig kommer att bättra sig så vi har ställt in hyllor i grovsoprummen för burkar med färg och flaskor med lösningsmedel.

När det börjar bli fullt i hyllorna kommer Baba och hans killar på Vita Fläcken att ordna med transport till en återvinningscentral.

Men nu inför vi ett nytt förbud – det är endast burkar med färg och flaskor med lösningsmedel som får ställas i hyllorna. Det ska bli intressant att se hur det förbudet efterlevs. Håll tummarna!

När vi ändå har er på tråden – sortera rätt, överfyll inte kärlen och ställ inget på golvet! Kärlen måste vara åtkomliga och Veolias killar ska kunna rulla ut kärlen.

Jan Lindelöf/Styrelsen