Plaståtervinning – ingen enkel historia!

I SMED-rapporten Kartläggning av plastflöden i Sverige finns mycket att lära, bl.a. om olika plastsorters lämplighet för återvinning. Så här står det i rapporten:

”Många av de hinder för materialåtervinning som finns är gemensamma för flera typer av plastmaterial. Några av de generella hinder som utredningen Hållbara plastmaterial (SOU 2018:84) listar som begränsar materialåtervinning av plast är:

  • Svart plast är svår att sortera med IR-teknik.
  • Färgad plast missfärgar övrig ofärgad plast.
  • Laminat består ofta av flera olika typer av plast som sammanfogats i lager vilket försvårar återvinning.
  • Nedbrytbar plast passar inte i dagens återvinningssystem.”

Med andra ord, krångligt värre att avgöra vilken av hushållets plast som lämpar sig för sk materialåtervinning ….. men det finns ett sätt att undvika krångligheten, släng din plast i soppåsen för hushållsavfallet. Då återvinns energin i Högdalsverket, och föreningen, och våra grannar på Södermalm, får tillbaka energin som fjärrvärme och el.

Du som har full koll på din plast – lämna den i återvinningsrummet men överfyll inte kärlen och släng inget på golvet, vara vad det vara månde ….. ofta ser det ut som på fotot och då är det svårt för Veolias killar att rulla ut kärlen och tömma dem i sina bilar.

Och är det fullt så är det fullt, ….. men då har vi ju ett par av FTIs stationer på nära håll, se deras hemsida för plats och tömningstider.

Jan Lindelöf/styrelsen

PS SMED-rapporten, beställare Naturvårdsverket, finns på nätet …