Då ska det låta – 9 till 12 mars!

Trafikverket har informerat styrelsen om att:

Signalsystemet för Citybanan kommer att byggas ut för att öka kapaciteten, från dagens 18 tåg per timme och riktning, till 24 tåg per timme och riktning. Arbeten kommer att ske över hela linjen, även i Södra Station …. i vår del av stationen.

Monteringen av signalutrustningen kommer att ske fr.o.m. den 9/3 t.o.m. 12/3, mellan 01.15 – 04.15.

Utrustningen kommer att monteras i pelare och bjälklag i fastigheterna på Brinckansidan. Hur mycket det kommer att låta – det vet vi inte, bara att det kommer att låta, jmfr tidigare störningar i samband med att Trafikverket lät montera ett nytt sprinklersystem på stationen.

Jan Lindelöf/styrelsen

PS Trafikverkets arbeten sker enligt servitutet för Brinckan 2 och 3.