Miljöfarligt avfall?

En och annan gång får vi frågan ”får man ställa in färgburkar i grovsoprummen?”. Vårt svar, eller egentligen Veolias svar, är då ”Ja, om burkarna är tomma sorteras de som grovsopor”.

Då har vi samtidigt givit svaret att ”burkar med färg och flaskor med lösningsmedel inte har i grovsoprummen att göra”. De lämnas vid någon av kommunens återvinningscentraler, se Stockholms Vattens hemsida.

OBS Kostnaden för att ta hand om burkar med färg och flaskor med lösningsmedel är mycket hög, för att inte säga extremt hög! Av det kan var och en dra sina egna slutsatser!!!

Någon enstaka gång har vi fått frågor av den knepigare sorten, då hänvisar vi alltid till Sorteringsguiden, också den finns på Stockholm Vattens hemsida.

Jan Lindelöf/styrelsen