Vem röjer snön …. och sandar?

Nu har vinterns första snön fallit över Fatburs Kvarngata och åtminstone ungarna blir väl glada. Hur det blir fortsättningsvis med snön är det väl ingen som vet, men det finns ju alltid en risk, eller en chans om ni så vill, för snö i mängder. Men hur som helst, så här har vi förberett oss för det värsta, eller om det nu blir det bästa:

• RA Trädgård ansvarar för snöröjning, sandning och sandupptagning av gågatan bortom vändplan, de två stickgatorna ner mot Södermalmsallén samt gångvägarna mellan husen på Brinckansidan.

• Vita Fläcken ansvarar för handskottning och sandning vid entréer, cykelrum, miljörum och grovsoprum samt Lehusgården. Vita Fläcken ansvarar också för de två trapporna ner mot Södermalmsallén. Senast vi räknade fanns det upp mot 40 dörrar att hålla rent framför, dvs en hel del så ….

• Vi boende …. kan också göra en insats när det snöar som värst. I entréerna ska det därför finnas sopkvast, skyffel och sandhink, för att vi ska kunna hjälpa till att ta hand om entréerna. Nu har allt som inte är ”glödhett eller fastspikat” en tendens att försvinna så om det fattas ”självhjälpsutrustning” i din entré – skicka ett SMS till Baba Gasamma, 070 760 02 70.

• Stadens entreprenör ansvarar för Fatburs Kvarngata, med trottoarer, fram till och med vändplanen, samt gång- och cykelvägen bakom Brinckansidan.

• Bång&Lewerth ansvarar för att ”snö som orsakar häng och tappar” på taken kommer bort. Även här kan du göra en anmälan till Borg&Merio så vidarebefordras din anmälan till Bång&Lewerth …. eller ring själv direkt till Bång&Lewerth på 070 760 36 44.

Jan Lindelöf/styrelsen