Energi- och materialåtervinning ….

… i Brf Brinckan-Lehusen 2020 …..

Energiåtervinning

Vi kan nu summera årets avfallsmängder …. vi börjar med hushållsavfallet, matavfallet inkluderat, som tas om hand i sopsugsanläggningen som betjänar 3.600 lägenheter inom Södra stationsområdet.

Under 2020 har anläggningen levererat ca 1.000 ton avfall för förbränning i Högdalsverket, som producerar fjärrvärme och el till fjärrvärme- och elnät.

Föreningen bidrar här med ca 90 ton.

I det här sammanhanget kan man tillägga – vårt avloppsvatten fungerar som värmekälla för värmepumparna i Hammarbyverket, som producerar fjärrvärme ….. varken vi ville det eller inte lever vi i vårt hörn av världen i ett kretsloppssamhälle.

Materialåtervinning

Sedan bidrar vi, på ett mer medvetet sätt, till en bättre miljö med materialinsamling för återvinning i återvinningsrummet. Enligt Veolia, vår entreprenör, har vi under 2020 bidragit med följande:

Glas: ca 20.000 kilo
Kartong: ca 15.000 kilo
Tidningar: ca 15.000 kilo
Plast: ca 3.500 kilo
Metall: ca 500 kilo


Grovsopor

Till det kommer hämtning av ca 35.000 kilo grovsopor samt ca 3.250 kilo elavfall i våra två grovsoprum.

Om den här verksamheten är gratis? Knappast, om vi sköter oss och slipper extrautgifter hamnar den sammanlagda kostnaden på runt 1 miljon kronor per år.

Vad kan vi då göra för att hålla kostnaderna nere? Enkelt svar ….. följ instruktionerna i rummen!

Jan Lindelöf/styrelsen