Bokning av våra gemensamma lokaler

Våra gemensamhetslokaler användes flitigt och det är roligt att se.

På senare tid har vi sett att flera har haft frågor kring hur bokningssystemet fungerar.

Våra gemensamma lokaler har olika bokningsvillkor. Villkoren är satta på ett sätt så att alla ska få tillgång till lokalerna samt att de inte ska vara uppbokade en lång tid framåt i kalendern.

Villkoren står på föreningens Hemsida under respektive lokal. Det går inte att boka mer än de gränser som framgår av villkoren. Har man nyttjat sin andel bokningar en månad ser det ut som att alla tider är ”otillgängliga” i bokningskalendern. Samma sak händer om man har för många bokningar samtidigt.

 

Tack till alla lokalansvariga och alla som städar efter sig!

 

Hälsningar Gemensamhetsgruppen