Årsavgiften höjs!

 

För att täcka föreningens ökade kostnader, där bl.a. tomträttsavgälden fördubblats fram till 2024, kommer årsavgiften att höjas med 2 procent fr.o.m. 1 januari 2021.

I styrelsens planering ligger också en höjning med 2 procent 2022 och 2023.

Styrelsen

PS Den här är den första höjningen av avgiften sedan 1 juli 2015.