VISA HÄNSYN! – Följ reglerna!

Det kan tyckas självklart att föreningens renoveringsregler även gäller när renoveringen utförs av medlemmen själv. Men ni vet hur det är med det självklara, det självklara är inte alltid så självklart, vilken återkommande störningar, helger och kvällar, visar. Så här kommer en påminnelse för de glömska.

Om nu Någon skulle undra …. reglerna är utformade med stöd av § 16 i våra stadgar.

 

• Bilning, och andra grovt störande arbeten får inte förekomma före 8.00 och efter 16.00 vardagar och får överhuvudtaget inte förekomma under lördagar, söndagar och helgdagar.

 

• Störande renoveringar såsom borrning, spikande, golvläggning med mera ska undvikas under tider då huset bör vara lugnt, det vill säga efter kl 18.00 på vardagar, innan klockan 10.00 och efter 16.00 på lördagar samt helt på söndagar och övriga helgdagar.

• Trapphus och entréer får ej användas för lagring av byggmaterial och byggavfall.

• Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att se till att anlitade hantverkare följer reglerna.

• Informera dina grannar, i det egna och angränsade trapphus, om vad som är på gång genom anslag i trapphuset/hissen samt information i brevinkasten.’

Av informationen ska framgå under vilka dagar bilningsarbeten kommer att pågå. Ange ditt namn och telefonnummer, på informationen, samt kontaktperson hos det företag som utför arbetet. Ett tips: använd Borg & Merios mall som du får vid startmötet.

• Avstängning av tappvattnet får endast utföras av föreningens fastighetsskötare och ska aviseras minst en dag i förväg, med angivande mellan vilka klockslag vattnet kommer att vara avstängt.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

PS Vid störning: prata med den som stör, det hjälper …. nästan alltid. Vid grova överträdelser – informera styrelsen om vem som stör, med namn och lägenhetsnummer.