Dropparna som urholkar vår ekonomi!

 

Nu under september arbetar styrelsen med upphandling av fastighetsförsäkring och bostadsrättstillägg.

Som utgångspunkt för upphandlingen ligger även i år en statistik över tidigare inträffade skador, i första hand fuktskador.

 

Men – för att undvika fuktskador finns det några enkla saker vi kan göra – börja i köket:

• efter stekning – torka ur stekpannan med hushållspapper  och släng papperet bland hushållssoporna.

• efter fritering –  häll aldrig ut den använda oljan i diskhon eller i toaletten, utan spar oljan för inlämning till en miljöstation.

• vid inläggning av trägolv – dra in golvet under diskmaskin ….

• ….. och ställ diskmaskinen på ett plastunderlägg, som gör läckage synligt. OBS Ett krav som gäller alla diskmaskiner!

• stäng av vattnet till diskmaskinen efter avslutad diskning.

• använd diskmaskinen endast under ”vakentid”, så att du snabbt upptäcker ett eventuellt läckage.

• ta för vana att kontrollera anslutningarna till diskmaskinen – det gör du enklast med en bit hushållspapper, som du håller mot kopplingarna. Även ett litet läckage blir avslöjat!

 

Kommentar: Den vanligaste skadan är ”läckage från diskmaskin”. Notera att fastighetsförsäkringen inte gäller för skadade trägolv/laminatgolv i kök.

 

I badrum och toalettrum finns flera saker att hålla koll på, t.ex.:

• plastgolv – kontrollera brunnens klämring, som ska hålla plastmattan på plats i brunnen. Utan fungerande klämring finns mycket stor risk för att ditt bjälklag blir fuktskadat.

• knacka på golvet runt golvbrunnen med något hårt – låter det ”bomt” (ihåligt) har plastmattans släppt från betongbjälklaget.

• plastgolv – kontrollera att plastmattans alla fogar, uppvik, hörn och skarvar är hela.

• kakel på vägg – knacka på plattorna, låter det ”bomt” finns risk för skador.

Kommentar: misstänker du brister i konstruktionen – beställ en besiktning …. innan ditt hem blivit en arbetsplats med varmluftsfläktar, bilapparater och ”buller och damm”, åtgärder som också tar ett hårt tag om din plånbok. Förebygg!

• rensa golvbrunn och tillhörande ledning, flera gånger om året!

• använd inte toaletten för att spola ner ”saker”, som tillsammans med fett från diskbänken skapar stopp i avloppet. Med ett stopp i avloppsstammen stiger avloppsvattnet från lägenheterna ovanför stoppet upp genom golvbrunn och diskbänk och orsakar allvarliga och ”äckliga”* fuktskador i lägenheten ovanför stoppet.

Vi har haft flera skador av den senare typen i föreningen – trots att vi rensar avloppen med tre års intervall, dubbelt så ofta än vad brukligt är. Så håll koll på vad som hamnar i avloppet! Vid rensningarna hittar rensare ”saker” som definitivt inte hör hemma i ett avlopp, ”saker” klumpar ihop sig med fettet.

 

Till sist! För att undvika brandskador – orsakade av laddning av ”apparater” – ladda aldrig utan tillsyn, t.ex. under natten! För några år sedan inträffade en brand i en lägenhet i 17/19. Resultatet? En totalt utbränd lägenhet, ett antal vattenskadade grannlägenheter, ett rökskadat trapphus, allmän oro …. och höjd försäkringspremie. En uppmaning – ta det här på allvar!

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

* Av hänsyn till känsliga läsare har vi inte tagit med någon detaljerad beskrivning av det ”äckliga”.