Taggnytt – efter utvärdering.

 

Den 1:a juli omprogrammerades, som bekant, våra taggar. Detta som ett sätt för att komma tillrätta med alla ”oönskade besök” i våra fastigheter, med drygt 40 entréer – besök som under första halvåret orsakat skador för över 350.000 kronor, medlemmarnas kostnaderna för det stulna oräknade.

 

Arbetet med att förstärka utsatta dörrar har fortsatt, ett arbete som påbörjades redan 2011. I det arbetet är vi tvungna att prioritera … i föreningen finns ett mycket stort antal dörrar – räkna antal dörrar i ditt trapphus, och multiplicera med 17 trapphus, så får du en ungefärlig siffra på totala omfattningen av innerdörrar.

 

Omprogrammeringen av taggarna har möts av stor förståelse, även om En och Annan fått tänka i lite nya banor. Det finns ju en bred insikt hos  medlemmarna om att föreningen, med ett ”utsatt” läge på Södermalm, måste göra vad den kan för att förhindra bryt.

 

Under den tid som gått har vi, med hjälp av medlemmar och LåsTeam, utvärderat resultatet och kommit fram till följande förändringar, utan att tumma på säkerheten annat än marginellt. Som ni ser påverkar förändringarna endast boende på Lehussidan:

• 22:ans trapphus når man nu även genom entrén från Lehusgården

• boende i 26:an kommer nu in i 32:an, för att kunna använda tvättstugan

• boende i 18:an kommer nu in från gården till 16,  för att kunna använda tvättstugan

• tvättpassen i tvättstugorna i 22:an överlappar nu varandra med en halvtimme in på efterföljande tvättpass. Undantag de sista tvättpassen, där gäller 22.00, då strömmen till tvättstugorna bryts. Den här regeln gäller även i övriga sju tvättstugor.

 

Det viktigaste till sist: det är vi boende som avgör om de tekniska åtgärderna ska ge önskvärt resultat – färre ”oönskade besök”, inbrott, stölder och skadegörelse.

 

Det är mycket vanligt att entrédörrarna ställs upp, t.ex. vid leveranser och flytt … eller för att släppa in vänner och bekanta … med resultat att andra än ”vänner och bekanta” kommer på besök.

 

Här måste vi alla hjälpa till – hittar du en uppställd dörr, stäng den! Och framförallt – ställ inte upp dörrarna!!!!!

 

En god regel är också att du ser till att dörren går igen efter dig, inte endast då den egna lägenhetsdörren. Tänk på att du bor på Södermalm, med mycket ”folk” i rörelse. Hur är det man brukar man säga … tillfället gör tjuven!

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

PS Flera av våra entrédörrar är försedda med motordriven öppningsautomatik för handikappade – när en sådan dörr ställs upp skadas motor och styrning, med efterföljande strul innan reparatörerna är på plats. För dörrautomatiken ansvarar nämligen stadens entreprenör och inte Borg&Merio. Stöter du på en dåligt fungerande dörrautomatik, kolla öppnarens fabrikat och ring företagets serviceavdelning.