Glöm inte att rösta till årsstämman!

Senast måndagen den 25 maj kl. 18!

Kallelse med årsredovisning, röstsedel och röstkuvert har delats ut i alla medlemmars brevlådor.