Projektstart – Fönsterbleck och fogar

 

 

Med start nu på torsdag, den 14:e maj, påbörjar föreningens entreprenör, JW Plåt AB, monteringen av nya fönsterbleck och omfogning plåtbleck/puts.

 

Nya lackerade bleck för att vi ska slippa kosta på mångdubbelt dyrare, och tidskrävande, ommålning på plats – omfogning för att vi ska slippa framtida putsskador.

 

Nu har turen kommit till lägenheterna i 9/11. Tidigare år har lägenheterna 17/19, 21/23 och 25/27 åtgärdats.

 

Var uppmärksam på JW´s avisering och möjligheten att lämna lägenhetsnycklar i nyckelinkastet i 25:an, en halv trappa upp.

 

Se också till att ”rensa” fönsterbänkarna och ”håll fritt” framför fönstren.

 

Framöver kommer utbytet/omfogningen att fortsätta på Lehussidan – se kommande avisering.

 

Jan Lindelöf/styrelsen