Miljö- och grovsoprum – ändrade öppningstider 17 – 20, fr.o.m. 23 september!

Under föreningens, snart tioåriga, historia har ett återkommande klagomål, till styrelse och förvaltare, varit ”varför tömmer dom inte miljörummet och grovsoprummen?”.

Fotot ovan ger svaret ”när det ser ut som på fotot går det inte”.

I vår hämtningsentreprenör uppdrag ingår att ”rulla ut kärlen och sedan tömma kärlen i sin bil”. Vilket inte är möjligt med överfulla kärl och fullt med skräp och tomglas på golvet.

Klagomål kommer också på att ”fastighetsskötare och städare inte sköter sig”, ett klagomål som riktar sig åt fel håll, det är inte våra fastighetsskötare som ställer till det utan det klarar föreningens boende av helt på egen hand. För – ansvaret för hanteringen av grovsopor och återvinningsmaterial i rummen ansvarar vi boende för!

Det är vi som användare som ska:

  • sortera rätt material i rätt kärl
  • vika ihop kartonger.

Sedan finns en lång rad inte´n, här är tre ”självklara”:

– inte överfylla kärl, kärlen ska gå att rulla ut utan att material ramlar ner på golvet.

– inte lägga grovsopor i miljörummet

– inte lägga rivningsmaterial från renoveringar i grovsoprummen.

Ett påpekande: rummen endast är till för föreningens boende – inte företag! Vi har fått rapporter om att bilar anländer till miljörummet och ”killar” lastar ur ”tomglas, kartong och plast” och bär in i miljörummet!

Som alla förstår innebär ”oskötseln” kostnader för föreningens medlemmar.

Nya öppningstider!

För att försöka skapa en bättre ordning, med möjlighet till övervakning, inför vi nu ändrade öppningstider, 17.00 – 20.00, i såväl miljörum som grovsoprum.

Jan Lindelöf/styrelsen