Stängt – pga av renovering och flytt

 

För att utnyttja våra gemensamhetslokaler på ett bättre sätt så kommer vi, från i höst, att använda:

 

• pingisrummet i 11:an som bibliotek. Du som vill spela ”pingis” kan fortsättningsvis, efter bokning, göra det i den rymliga gymnastiksalen i 30. Pingisbordet står i förrådet. OBS Ställ tillbaka pingisbordet efter dig – tänk på att vi samutnyttjar gymnastiksalen med Fria Maria skola.

 

• det ”frigjorda” rummet i 17, som vi hittills använt som bibliotek, blir ytterligare ett rum för ”gymnastiska övningar”. Ni som använt gymmet i 19 förstår varför – trångt. Nu får vi bättre plats för utrustningen.

 

Efter snart tio års användning finns naturligtvis ett behov av renovering. Vi stänger därför pingisrummet och biblioteket tills vi hunnit ”renovera och flytta”. Får vi gissa att allt är klart i månadsskiftet augusti/september. Men vi hör av oss när renoveringen och flytten är avklarad!

 

Gemensamhetsgruppen/styrelsen

 

PS Ansvaret för skötseln av våra gemensamhetslokaler – Kalaskulan, biblioteket, bytesrummet, gymnastiksalen, gymmet och hobbyrummet – står några medlemmar för. Du som är intresserad av att hjälpa till – hör av dig till styrelsen så förmedlar vi kontakten till någon av de lokalansvariga. Idag söker vi första hand någon/några som är intresserade av att hjälpa till med biblioteket.