Fukt- och vattenskador kostar – för mycket!

Föreningen har, efter upphandling, tecknat avtal om fastighetsförsäkring och kollektivt bostadsrättstillägg med PROTECTOR Försäkring, som vi tidigare haft avtal med.

Genom att teckna de två försäkringar i samma bolag underlättas hanteringen av skador – för såväl medlemmen som föreningen och entreprenörer.

På grund av föreningens för stora antal fukt- och vattenskador har premien ökat kraftigt, från 346.520 kronor till 531.572 kronor, dvs mer än 50%. Samtidigt har självrisken fördubblats till 2 basbelopp!

För att minimera skadorna, och därmed kostnaderna, inför vi nu ett retroaktivt krav på plastunderlägg under diskmaskin, se bilden.

I de fall då medlemmen lagt in trägolv i köket, måste golvet under diskmaskinen vara i samma nivå som resten av golvet! Detta för att eventuell läckage ska bli synligt i plastunderläggets framkant, och inte ”smyga in” under trägolvet. Observera, föreningens fastighetsförsäkring inte täcker skador på trägolv i kök.

I kök med trägolv gäller kravet, på plastunderlägg, även kyl och frys.

Observera att kravet på professionell installation av diskmaskiner. Vid flera tillfällen har det inträffat skador orsakade av felaktigt utförd installation. Alltså, anlita proffs, också för att kontrollera diskmaskinen anslutningar!

Jan Lindelöf/styrelsen

PS Plastunderlägg, för diskmaskin och kyl och frys, kostar runt 250 kronor, alltså en billig försäkring mot fuktskador.