Byggstart – renovering och ombyggnad av tvättstugorna i 22:an!

Idag, fredagen den 3:e februari, startar renoveringen av grovtvättstugan, som framöver kommer att innehålla utrustning för grovtvätt och vanlig tvätt samt ombyggnaden av den f.d. tvättstugan till lokal.
Arbetena inleds med täckning i gårdsentré och trapphallen framför hissen. Inom kort kommer en ny entré till lokalen att byggas … och först efter det påbörjas arbetena inne i lokalen. Även hissen i 26:an kommer att täckas, för att entrén ska kunna användas för leveranser. Alla tyngre leveranser kommer att tas in via Södermalmsallén.
Under renoveringstiden kommer trapphallen i 22:an att användas för ”parkering” av tvättutrustning … detta för att föreningen ska slippa kostsamma transport- och lagringskostnader. Under renoveringen kan tvättutrustningen givetvis inte stå kvar i rummen som ska renoveras.
Arbetena kommer att utföras bakom stängda dörrar och fönster, detta för att minimera störningarna. Bilningsarbeten av den kortvariga sorten kommer att annonseras enligt föreningens renoveringsregler. Nu är det inte så mycket störande arbeten som ingår i projekten … i första hand handlar det om målning, mattläggning och lite rörarbeten … arbeten som det inte låter speciellt mycket om.
Styrelsen har fått frågor om syftet med renoveringen och ombyggnaden. Kortfattat … genom den nödvändiga renoveringen av grovtvättstugan, över trettio år gammal, effektiviserar vi användandet av våra utrymmen. Samtidigt installerar vi modern energieffektiv torkutrustning, vilket sammanlagt ger sänkta kostnader … med samma funktioner som i de två tidigare tvättstugorna.
När den ombyggda tvättstugan hyrs ut som lokal sänks föreningens driftkostnader, samtidigt som föreningens intäkter ökar. Ett plus till, Fria Maria skola får en fin lokal för små grupper, 6 – 8 barn, med behov av en lugn miljö.
Jan Lindelöf/styrelsen
PS Skolans intäkter är grundläggande för föreningens ekonomi, se årsredovisningarna. Ett räkneexempel … utan intäkter från skolan skulle vi behöva höja årsavgifterna med ca 3.500 till 4.200 kronor i månaden, beroende på lägenhetsstorlek/andelstal … och eftersom lokalerna är byggda för daghem/lågstadieskola skulle det vara mycket svårt att hitta en annan hyresgäst än just ett daghem/lågstadieskola.