VISA HÄNSYN – en självklarhet?

 

Inför start av en renovering går vår förvaltare igenom föreningens renoveringsregler med den renoverande medlemmen och den entreprenör medlemmen anlitar. Reglerna hittar du på hemsidan … lätt att hitta … bara klicka på RENOVERING … högst upp … svåra att missa, eller hur?

I reglerna finns en skrivning om att VISA HÄNSYN … och som ni ser är det den renoverande medlemmen som har ansvaret för att reglerna följs …

Men det är ”lite dåligt”, dvs mycket dåligt, med regelefterlevnaden på många håll och kanter …så vår förvaltare får ägna tid åt att påminna om vad man kommit överens om … och påminna igen … därför denna information om vad som gäller:

VISA HÄNSYN! För att minimera störningarna för dina grannar gäller följande regler:

• Bilning, och andra grovt störande arbeten får inte förekomma före 8.00 och efter 16.00 vardagar och får överhuvudtaget inte förekomma under lördagar, söndagar och helgdagar.

• Trapphus och entréer får ej användas för lagring av byggmaterial och byggavfall.

• Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att se till att anlitade hantverkare följer reglerna.

• Informera dina grannar, i det egna och angränsade trapphus, om vad som är på gång genom anslag i trapphuset/hissen samt information i brevinkasten. Av informationen ska framgå under vilka dagar bilningsarbeten kommer att pågå. Ange ditt namn och telefonnummer, på informationen, samt kontaktperson hos det företag som utför arbetet. Ett tips: använd Borg & Merios mall som du får vid startmötet.

• Storsäckar, sk Big Bags, ska hämtas senast fredag eftermiddag.

• Avstängning av tappvattnet får endast utföras av föreningens fastighetsskötare och ska aviseras minst en dag i förväg, med angivande mellan vilka klockslag vattnet kommer att vara avstängt.

Jan Lindelöf/Styrelsen

 

PS Professionella entreprenörer har inga som helst svårigheter att följa reglerna – för dem är ”det här” självklarheter … om någon nu tycker att ”det” krångligt ut.