Avisering … avstängning av handdukstorkar!

 

Det stora flertalet av de vattenburna handukstorkarna på Lehussidan är nu avstängda – för att spara energi och pengar. Nu är det dags att även stänga av återstående vattenburna handdukstorkar på Brinckansidan … ca 100 stycken.

Idag har vi som är berörda fått ett informationsblad i våra brevinkast … läs det noga, särskilt avsnittet om nyckelhanteringen. För att hålla nere kostnaderna är det viktigt att installatörerna kommer in i alla lägenheter under det aviserade ”tidsfönstret”. Observera att återbesök kommer att faktureras lägenhetsinnehavaren!

När arbetena är avslutade, på Lehussidan och Brinckansidan har vi legionellasäkrat våra fastigheter. Samtidigt har vi sänkt våra fjärrvärmekostnader … och lämnat ett bidrag till en bättre miljö.

Jan Lindelöf/styrelsen

PS Badrummen ventileras med 15 liter uppvärmd rumsluft i sekunden, dvs 54 kubikmeter i timmen … det finns alltså ingen risk för fukt och dålig lukt efter att handdukstorkarna stängts av, vid normal användning.