Följ reglerna – för din och dina grannars skull!

 

För tillfället pågår en hel del renoveringar i föreningen. I första hand handlar det om badrum.

Vår förvaltare Gunnar Dahlstrand handlägger anmälningar och genomför startmöten och vill påpeka att följande punkter gäller … från föreningens renoveringsregler … som är utformade till nytta för såväl den som renoverar som ”omgivande” grannar.

Jan Lindelöf/styrelsen

VID RENOVERING AV LÄGENHET GÄLLER ATT:

• Alla arbeten i lägenheterna ska utföras på ett fackmannamässigt sätt

• De som arbetar i föreningens fastigheter ska kunna legitimera sig enligt ID06

• Ändring av lägenhetens planlösning godkänns inte i de fall lägenhetens installationer påverkas. Det innebär att kök inte kan flyttas.

• Rivning av bärande väggar är inte tillåtet, liksom ändring av lägenhetens ventilation

• Spårning i golv, tak och betongväggar för ledningar är absolut förbjudet! Det innebär att avvloppsledningar i bjälklag för toalettstol och handfat inte får flyttas!

• Avstängningsventiler ska monteras synligt i badrummet. Det är m.a.o. inte tillåtet att montera dem i schaktet.

• Inspektionsluckor till schakt får ej ändras, varken gällande placering eller utförande.

• Elektriska arbeten ska alltid utföras av behörig elektriker

• Arbete med vattenledningar för kallt och varmt vatten, samt varmvattencirkulationen, ska utföras enligt aktuell utgåva av branschreglerna Säker Vatteninstallation.