Bastun i 23:an går att boka … igen!

 

Bastun, har som bekant, en tid varit utlånad till Kinnunens folk som omklädnings- och rastrum … men fr.o.m. idag … lördagen den 3:e december är den åter bokningsbar.

Jan Lindelöf/styrelsen