Avgiftshöjning med 7 % från jan 2023

Styrelsen höjer avgiften med 7 % från och med januari 2023

I samband med budgetarbetet har styrelsen beslutat att avgiften ska höjas med 7 %. Styrelsen har sedan tidigare beslutat att avgiften ska höjas med 2 % om året för att möta kostanden för den ökade tomträttsavgälden. Sedan dess har mycket hänt och som ni alla vet har kostnaderna för det mesta ökat. Några stora utgiftsposter som har eller kommer att öka är kostanden för el, vatten (+ 25 %), fjärrvärmen (+ 8 %) och ränta på lån (i nuläget ca + 2%). Många av dessa ökade kostnader är förmodligen här för att stanna. Mot den bakgrunden har styrelsen beslutat att avgiften måste höjas.