Insamling av matavfall upphör den 12:e oktober!

 

I maj påbörjade vi ett försök med insamling av matavfall, i kärl i grovsoprummen. Efter utvärdering blir vi nu tvungna att avsluta försöket. Förvaring av matavfall i kärl, placerade i grovsoprum, har helt enkelt inte fungerat. Hanteringen har orsakat såväl en osund miljö i grovsoprummen, med dålig lukt, och problem med att avfall lämnats utanför såväl kärl som soprum.

Vi är väl medvetna om att många medlemmar har uppskattat möjligheten att kunna återvinna sitt matavfall, för rötning till fordonsgas. Styrelsen försöker nu hitta andra lösningar på hur insamling ska kunna ske på ett hygieniskt och miljömässigt acceptabelt sätt.

Sopsamfällighetens styrelse arbetar också på en lösning där man kan slänga sitt matavfall i sopnedkastet, lagt i separata påsar, som sedan sorteras automatiskt vid anläggningen på Magnus Ladulåsgatan, för vidare transport till den blivande rötningsanläggningen vid Högdalens kraftvärmeverk, en anläggning som kommer att vara färdigställd först inom ett par år.

Försöksverksamheten avslutas den 12:e oktober. Efter det lägger du ditt matavfall bland de vanliga hushållssoporna, där de via sopsugsanläggningen till Högdalens kraftvärmeverk, där hushållsavfallet förbränns och blir till el och fjärrvärme … för bl.a. vår förening, alltså även det ett kretslopp.

Jan Lindelöf/styrelsen

PS En dispens är utfärdad för fastigheter anslutna till sopsugsanläggningar, en dispens som gäller fram till 1 juli 2024.