Favorit i repris – regler om grillning

 

… på Lehusgården

På Lehusgården finns, som bekant (?) en grill där följande regler gäller:

– endast grillkol eller briketter är tillåtna. Grillkol/briketter ger små lågor och en snabb och bra glöd.

– för att tända grillen, använd tändrör, tändklossar, tändpapper eller eltändare. Det är inte tillåtet att använda tändvätska!

– släck grillen efter avslutad grillning och städa av den.

Kraven, som är en förutsättning för tillståndet att grilla, är ställda av Miljö- och hälsoskyddsnämnden – så följ råden för ett fortsatt tillstånd!

 

… på balkongen

– är det endast tillåtet att använda elektrisk grill, alltså inte kol- eller gasolgrill …. på villkor att man inte stör sina grannar. Majoriteten av våra lägenheter är ventilerade med sk F-ventilation … där uteluften tas in genom don, och sommartid öppna fönster, i vardagsrum och sovrum och ventileras ut via kök, badrum, toalett och klädkammare … det finns alltså en risk för att os från grillning kan följa med ventilationsluft in i såväl din egen som grannarnas lägenheter. Regel upprättad med utgångspunkt från rekommendationer från Stockholms brandförsvar.

TREVLIG SOMMAR!

Gemensamhetsgruppen