Karlsson på taket? … näe Kinnunen!

 

Nu är det återigen dags, efter tio år, för ommålning av våra tak. Inför ommålningen kommer taken att ses över … och säkerhetsutrustning och detaljer rättas till.

Föreningen har, efter besiktningar och efterföljande upphandling, anlitat Kinnunens Plåtslageri för arbetena och Jonas Jellryd, Solenstråle Plåtslageri, som projektledare.

Projektet genomförs i tre etapper, under åren 2022 t.o.m. 2024.

Första etappen avser Fatburs Kvarngata 21 – 27 och startar i mitten av juli i år … håll ögonen öppna för entreprenörens avisering, bl.a. då gällande störningar och avgränsningar, för sådan kommer att inträffa.

Jan Lindelöf/styrelsen

PS Föreningen ska, enligt avtal, tillhandahålla rast- och omklädnadsrum för entreprenören. Under renoveringen kommer därför Kinnunen att disponera bastun i 23:an. Under den perioden hänvisar vi bastusugna till bastun i 30.