Erfarenheter från malsanering … i 26 och 28

 

Under de två senaste veckorna har (det stora flertalet av) de boende i 26 och 28 sanerat sina källarförråd mot klädesmalens larver.

Här kommer en sammanfattning av erfarenheterna, från den här saneringsomgången … och tidigare saneringar:

• för att en sanering ska bli framgångsrik måste ALLA, i en källargång, sanera sitt förråd

• ej angripna kläder, pälsar, mattor och övriga textilier måste, efter saneringen, säkras mot malens larver genom att placeras i täta lådor och vakuumpåsar för kläder eller plastas in … det finns en uppsjö av produkter på nätet!

Först när alla boende, medlemmar och hyresgäster, tar ovanstående erfarenheter till sig kan vi fortsättningsvis slippa störningar av mallarver … finns det inget att äta, dvs inga åtkomliga textilier, lägger inte malen några larver. Så klok är den … frågan är hur kloka vi är?

Jan Lindelöf/styrelsen