Information om skyddsrum

I föreningens fastigheter finns tre skyddsrum, på adresserna 16/18, 26/28 och 30/32, med plats för ca 400 – 450 människor.
På uppmaning av MSB har skyddsrummen, med tillhörande förråd med utrustning, nyligen besiktigats av certifierad besiktningsman. De smärre brister som konstaterades vid besiktning är åtgärdade sedan länge … m.a.o. är våra skyddsrum godkända.
Idag utnyttjas skyddsrummen för lägenhetsförråd och garage.
När myndigheterna så beordrar kommer:
– lägenhetsförråden att tömmas
– alla nätväggar att demonteras
– garaget att tömmas på bilar
– skyddsrummen att utrustas med fläktar och toaletter, som finns i våra skyddsrumsförråd
– skyltar och orienteringstavlor att monteras
– entréerna, från gatan, till rummen kommer att öppnas. Rummen ska ju även kunna användas av ”alla”, alltså inte endast av boende i föreningen.
Nu finns det även skyddsrum i grannfastigheterna, se den karta som finns på MSBs hemsida och myndigheternas hemsida Krisinformation. På hemsidorna finns också utförlig information … som har med ett krisläge att göra.
hälsningar
Jan Lindelöf/styrelsen