Tidningen Din Bostadsrätt

Fyra gånger om året ramlar tidningen Din Bostadsrätt in genom ditt brevinkast. Att den hamnar där beror på att föreningen är medlem i intresseorganisationen Bostadsrätterna.

För styrelsen innebär medlemskapet bl.a. tillgång till experter för rådgivning inom olika områden … ekonomi, juridik, teknik medmera.

Föreningens medlemmar har också tillgång till Bostadsrätternas hemsidas allmänna delar. För att kunna utnyttja medlemsförmånerna loggar du in på:

bostadsratterna.se … Brf Brinckan-Lehusen … 3223

Jan Lindelöf/styrelsen