Märk din cykel – innan måndag!

 

Här kommer ytterligare en påminnelse om rensningen av cykel- och barnvagnsrum ….. återigen med hänvisning till den information förvaltaren lämnat i ditt brevinkast.

Vår förvaltare har, vid platsbesök, konstaterat att många cyklar, barnvagnar, pulkor etcetera fortfarande är omärkta, fler än vid tidigare rensningar.

Förvaltaren har också konstaterat att några av våra barnvagnsrum används som cykelrum – vilket självklart inte är tillåtet – så flytta din cykel om den har råkat ”hamna” i ett barnvagnsrum!

På måndag den 3:e maj startar rensningen och allt omärkt kommer att forslas bort …. se informationen från förvaltaren …. så använd de gula buntbanden!

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

PS Tidigare år har En och Annan nonchalerat kravet på märkning och ställt krav på snabb återlämning av sin omärkta cykel – och på så sätt orsakat föreningens medlemmar onödiga kostnader. I år kommer förvaltaren att samla alla eventuella anmälningar om att ”jag glömde märka min cykel ….” för återbördande vid ett och samma tillfälle, utannonserat på hemsidan.