Dags för årsstämma

Det börjar dra ihop sig till föreningens årsstämma som även i år kommer ske genom poströstning på grund av den rådande pandemin.

Du röstar med röstsedeln som du fått i ditt brevinkast tillsammans med kallelsen och övriga dokument. Röstsedeln läggs i föreningens brevlåda i entrén till Fatburs kvarngata 17-19 (Obs! Brevlåda är flyttad från 25:an) senast den 19 maj 2021 kl. 18.

Kallelsen och övriga dokument till stämman finns även på hemsidan.

I år föreslår styrelsen en gemensam anslutning till bredband. För mer information kan du läsa styrelsens proposition om gemensam anslutning till bredband och Frågor och svar om gemensam anslutning till bredband. Den 6 maj 2021 kl. 19 kommer vi också hålla ett digitalt informationsmöte om gemensam anslutning till bredband.