Kontrollera dina brandvarnare!

Här kommer, den årliga, uppmaningen om kontroll av brandvarnare!

Nu kan man tycka att en sådan här uppmaning är lite i det självklaraste laget … ända tills man får veta att över 400.000 svenska hem saknar brandvarnare, förhoppningsvis inga lägenheter i vår förening, där det finns ett krav på brandvarnare. Och med brandvarnare följer ett krav på kontroll – lämpligtvis flera gånger om året.

De vanligaste brandorsakerna, enligt Brandskyddsföreningen!

  1. Brand i samband med matlagning. Mat på spisen glöms bort, överhettas eller att spisen inte stängs av.
  2. Eldning i öppna spisar … finns några sådana även i vår förening.
  3. Rökning, framförallt sängrökning.
  4. Levande ljus, särskilt under vinterhalvåret.
  5. Bränder i skadade elektriska installationer, apparater och hemelektronik.

Så undviker du brand

  • Håll koll på spisen och ha en brandfilt nära tillhands för att snabbt kunna släcka brand i en överhettad kastruller.
  • Byt genast ut elektriska prylar om de börjar spraka, blinka eller lukta.
  • Köp endast CE-märkta elektriska apparater och ladda inte mobil och annan elektronik under natten.
  • Siste man som lämnar rummet släcker de levande ljusen.

Jan Lindelöf/styrelsen

PS För några år sedan uppstod en brand i en av föreningens lägenheter – med en totalt utbränd lägenhet och flera vattenskadade lägenheter … så följ ovanstående regler.