Rensa …. för bättre avrinning!

Ansvarsfördelningen, mellan medlem och förening, för rensning av avlopp, ser ut så här:

• Föreningen ansvarar för rensningen av stammar, dvs ledningar som betjänar mer än en lägenhet.

För att minimera riskerna för stamstopp rensar vi stammarna var tredje år, en halvering av den i branschen vanligast förekommande intervallen på sex år.

• Medlemmen ansvarar för ledningar inom lägenheten, fram till stam, inklusive vattenlås och golvbrunn. Lämplig intervall för rensning är sex till tolv månader, beroende på hur ofta badrum och kök används.

Under åren har det dykt upp fuktskador som orsakats av dåligt rensade vattenlås till handfat och diskbänkar samt golvbrunnar, inklusive ledningen fram till stammen.

Skadorna påverkar i första hand medlemmen men skadorna kommer, där medlemmen inte är vållande, även påverka föreningens, läs medlemmarnas, ekonomi genom allt högre försäkringspremie.

Vid rensning av vattenlåsen – plocka isär låsen och rengör dem manuellt. OBS det är inte tillåtet att försöka rensa med olika medel, som t.ex. kaustiksoda, som hälls i avloppet – ger dåligt resultat, skadar avloppsrören och är minst sagt dåligt för miljön.

För att kunna rengöra sticket, från golvbrunn till stam, måste du ta bort plastbiten som skapar brunnens vattenlås. Ibland kan det vara lite knepigt att sätta tillbaka plastbiten – blir det inte riktigt tätt så börjar det lukta från avloppet.

Dålig lukt kan också uppstå om anslutningen mellan toalett/vattenlås och avloppsrören är otätt – så kontrollera anslutningarna vid återmontaget av vattenlåsen.

En sak till: I badrum med plastmatta på golvet – kontrollera anslutningen mellan plastmattan och golvbrunnen – otätt anslutning är den vanligaste orsaken till fuktskador, inte endast i vår förening.

För många kan det vara krångligt att rensa – beställ då jobbet från Borg & Merio. Fastighetsskötarna har såväl kunskap som utrustning för rensningen.

Jan Lindelöf/styrelsen