Runt runt runt – det snurrar, det snurrar!

Våra fastigheters tappvarmvattensystem är försedda med varmvattencirkulation, sk VVC. Varmvattnet pumpas från värmeundercentralerna ut till alla lägenheter ….. och tillbaka till centralerna, för påfyllning av systemen och ny uppvärmning.

 

Det gör att vi alltid har snabb tillgång till varmvatten, som vi med hjälp av blandarna, kan blanda med kallt vatten till för ändamålet lämplig temperatur. Moderna duschblandare har så t.ex. en temperaturbegränsning på 38 grader – för att eliminera risken för skållning.

 

I fastighetsskötarnas veckorondering ingår bl.a. kontroller av tappvarmvattnets temperatur när det når tillbaka till undercentralerna, den sk returtemperaturen. För att eliminera risk för legionella måste returvattnet vara varmare än 50 grader …… och de senaste tio åren har vattentemperaturen aldrig legat under 50 grader. Föreningen har m.a.o. ett legionellasäkrat varmvattensystem.

 

Jan Lindelöf/styrelsen