Radon – godkända värden!

På förekommen anledning. Radonmätningar är utförda och mätvärdena ligger långt under gränsvärdet. Information, om radon, och våra mätvärden finns på Stockholm stads hemsida, sök på radon.

 

Jan Lindelöf/styrelsen