21:ans tvättstuga – nu renoverad!

Renoveringen av 21:ans tvättstugan är nu avslutad, och möjlig att boka fr.o.m. måndagen den 20:juli.

 

Ett påpekande – det är vi som använder tvättstugorna som ansvarar för städning och rengöring! Och glöm inte att göra rent tumlarnas två filter, det nedre utdragsbart! Det senare är mycket viktigt för tumlarnas funktion.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

PS Ett påpekande som borde vara onödigt, men tyvärr inte är det i 21:ans tvättstuga – ta inte bort det undre filtret! OBS! BRANDFARA!!! Så innan du startar tumlarna, kontrollera att filtren är på plats!