För ökad säkerhet – ett steg* till!

 

Under det senaste halvåret har vi, som bekant, utsatts för åtskilliga inbrott och stölder, med tillhörande skadegörelse.

 

Därför omprogrammerar vi nu våra taggar så att de endast ger tillträde till det egna trapphuset … och bokade lokaler under den bokade tiden.

 

Metoden kallas, på fackspråk, sektionering och är som bekant allmänt förekommande i såväl bostadsfastigheter som verksamhetslokaler – ett effektivt och ekonomiskt sätt att minska ”bryt”.

 

När vi ska fortsättningsvis hälsa på vänner och bekanta använder vi porttelefonen – även inom föreningen.

 

Du som har ett förråd i ett trapphus annat än ditt egna har givetvis tillgång till ditt förråd.

 

Nyordningen införs fr.o.m. 1:a juli.

 

 

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

 

* De tidigare stegen, för att förhindra inbrott och stölder, kan du läsa om i inlägget från den 4 juni.